Category Archives: Family

Każdy człowiek jest obrazem własnego “Ja”.

Każdy człowiek jest obrazem własnego “Ja”. Kształtowanie się tego “Ja” zaczyna się od urodzenia, zależy od stosunku do nas przede wszystkim rodziców, potem innych ludzi. Dojrzewają stopniowo, dziecko zaczyna się zastanawiać: “Jaki Jestem”, “Kim Jestem”? I przede wszystkim jego zdanie